2022 szeptemberében az ipari termelés volumene 11,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 11,6%-kal bővült. A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2022. augusztusinál 1,6%-kal nagyobb volt.

2022. szeptemberben:

 •  Az ipari termelés volumene 11,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt szeptemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)
 •  A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás szeptemberben az előző hónaphoz képest 1,6%-kal emelkedett.
 •  Az ipari export volumene 13,3%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 31%-át képviselő járműgyártás kivitele 33, a 15%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 21%-kal bővült.
 •  Az ipar belföldi értékesítése 5,8%-kal emelkedett, míg a feldolgozóiparé 3,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
 •  Az iparon belül döntő (94%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 11,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 7,4, a csekély súlyú bányászaté 1,0 %-kal nőtt 2021 szeptemberéhez viszonyítva.
 •  A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás 32%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártása 36, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 29%-      kal nőtt.
 •  A feldolgozóipari termelés 11%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 22%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 29, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 9,9%-kal emelkedett.
 •  A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,4%-kal bővült, elsősorban a külpiaci eladások növekedésének köszönhetően, miközben a hazai eladások mérséklődtek. A legnagyobb súlyt (22%) képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 9,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezenkívül még három alágazatban csökkent a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártásában 16,0, a pékáru, tésztafélék gyártásában 3,8, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban 1,7%-kal. A többi alágazatban 1,0 és 33% közötti mértékben nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában.
 •  A villamos berendezés gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 47%-kal emelkedett. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 87, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártása 62%-kal bővült.
 •  A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 0,2%-kal nőtt, ugyanakkor a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 10,4%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten.
 •  Öt hónapja tart a visszaesés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban: szeptemberben a termelés volumene 21%-kal kisebb volt, mint 2021 azonos hónapjában, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.
 • 0,3 és 23% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Közép-Dunántúlon.
 •  A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 19,7%-kal nagyobb volt a 2021. szeptemberinél. Az új belföldi rendelések 9,2, az új exportrendelések 21%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 21%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2022. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest:

 •  Az ipari termelés 6,7%-kal nőtt. Az összes értékesítés 60%-át adó külpiaci és a 40%-ot képviselő hazai eladások volumene egyaránt 7,9%-kal emelkedett.
 •  Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,8%-kal Pest régióban, a legkevésbé, 0,7%-kal Dél-Dunántúlon.

Következő megjelenés: Ipar (második becslés), 2022. október – közzététel: 2022. december 14.

Az építőipari termelés volumene is nőtt

Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 1,6, augusztushoz képest 2,2%-kal emelkedett az építőipari termelés volumene

2022 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok termelése közül az épületek építéséé 3,3%-kal emelkedett, az egyéb építményeké 0,5%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 2,2%-kal nagyobb volt az augusztusinál. A III. negyedévben az építőipar termelői árai – egyes építőanyagok jelentős drágulása miatt – 26,2%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2022 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:

 • Az építményfőcsoportok termelése közül az épületeké 3,3%-kal nagyobb, az egyéb építményeké 0,5%-kal kisebb volt.
 • Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 7,5, az egyéb építmények építésében 8,2%-kal csökkent a termelés. A speciális szaképítés termelése 13,1%-kal emelkedett.
 • A megkötött új szerződések volumene 20,9%-kal visszaesett a 2021. szeptemberi bázishoz képest. Az épületek építésére kötött szerződéseké 5,8, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 34,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
 • Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 8,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 15,0, az egyéb építményekre vonatkozóké 3,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2022 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest:

 • Az építőipari termelés 4,8%-kal bővült.

Építőipari termelői árak:

 • A III. negyedévben az építőipar ágazatain belül az épületek építésében és a legnagyobb súlyú speciális szaképítésben hasonló mértékben (28,0 és 27,7%-kal), az egyéb építmények építése vonatkozásában 22,1%-kal nőttek az árak a 2021. III. negyedévihez mérten. Az áremelkedést elsősorban a költségek növekedése, különösen egyes építőanyagok jelentős drágulása okozta.
 • Az építőipar árai 5,2%-kal magasabbak voltak az előző negyedévinél.

Következő megjelenés: Építőipar, 2022. október – közzététel: 2022. december 15.