Júniusban 408 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, májushoz képest az export kiigazított volumene 2,3%-kal csökkent, az importé 1,2%-kal nőtt.

2022. júniusban a kivitel volumene 0,1, a behozatalé 2,9%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 408 millió euró volt, az egyenleg 954 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Májushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,3%-kal csökkent, az importé 1,2%-kal nőtt.

2022. júniusban:

 • A kivitel értéke 12,0 milliárd euró (4745 milliárd forint), a behozatalé 12,4 milliárd euró (4897 milliárd forint) volt.

2022. júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 15, az importé 25%-kal nőtt.
 • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,3, a behozatalé 5,2%-kal bővült. 
 • A termék-külkereskedelmi egyenleg 954 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 63 millió euróval kedvezőbb).
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 29, a behozatalban 37%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,6%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 14, a dollárral szemben 29%-kal gyengült.
 • A gépek és szállítóeszközök 2021. júniusi áron számítottkivitele 5,1, behozatala 6,1%-kal nagyobb lett. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene közel hetedével, importvolumene közel nyolcadával emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A közúti jármű exportvolumene kismértékben mérséklődött, importvolumene közel tizedével nőtt. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés forgalma a kivitelben közel felével bővült, a behozatalban viszont közel tizedével csökkent. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene pár százalékkal emelkedett, importvolumene kismértékben mérséklődött. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene kismértékben, importvolumene közel tizedével emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 2,9, a behozatalnál 3,0 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 1,9%-kal kisebb, importvolumene 4,5%-kal nagyobb lett. Az exportoldali volumencsökkenést döntően a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, valamint a műanyag-alapanyag, az importoldali volumennövekedést pedig a szakmai, tudományos ellenőrző műszer, illetve az egyéb vegyi anyag és termék forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,6 százalékponttal visszavetette, az importban 1,7 százalékponttal növelte a teljes forgalom mindkét oldali volumennövekedését.
 • Az energiahordozók exportvolumene 47, importvolumene 13%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A mindkét oldali forgalomcsökkenéshez döntően a kőolaj és kőolaj termék járult hozzá, ezenkívül az exportoldalon a villamos energia, az importoldalon a természetes és mesterséges gáz is hozzájárult a forgalomcsökkenéshez. Az energiahordozók a teljes export bővülését 1,1, a teljes importét 0,9 százalékponttal mérsékelték.
 • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,0, a behozataláé 12%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali forgalomnövekedéshez döntően az állati takarmány termékcsoport járult hozzá, ezenkívül az exportoldali forgalmat az ital, az importoldalit a gabona és gabonakészítmény is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumennövekedés a teljes export növekedéséhez 0,1, az importéhoz 0,6 százalékponttal járult hozzá.
 • Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,1%-kal kisebb, az onnan érkező behozatalé 1,8%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 416 millió euróval romlott, 464 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,4, a behozatalé 5,6%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 538 millió euróval romlott, 872 millió eurós passzívumot mutatott.

2022. január–júniusban:

 • A kivitel értéke 69,7 milliárd euró (26,1 ezer milliárd forint), a behozatalé 71,9 milliárd euró
  (26,9 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

 • A kivitel volumene 2,3, a behozatalé 4,6%-kal emelkedett.
 • A termék-külkereskedelmi mérleg 5,6 milliárd euróval romlott, a hiány 2,2 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 20, a behozatalban 28%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,5%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 4,8, a dollárhoz viszonyítva 16%-kal gyengült.

A 2021. évi adatok revíziója

A végleges adatok szerint 2021-ben a kivitel értéke 119,2 milliárd eurót (42 753 milliárd forintot), a behozatalé 117,6 milliárd eurót (42 169 milliárd forintot) tett ki. A termék-külkereskedelmi mérleg aktívuma 1,6 milliárd euró (583,9 milliárd forint) volt. Az export szintje 81,3 millió euróval (28,3 milliárd forinttal) alacsonyabb, az importé 192,3 millió euróval (69,1 milliárd forinttal) magasabb lett, az aktívum pedig 273,6 millió euróval (97,4 milliárd forinttal) elmaradt a 2022. március 3-án közzétett második becsléstől.