2022. áprilisban a kivitel volumene 1,7%-kal kisebb, a behozatalé 0,9%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.

A passzívum 523 millió euró volt, az egyenleg 860 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Márciushoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 4,9, az importé 4,3%-kal nőtt.

2022. áprilisban:

 • A kivitel értéke 11,1 milliárd euró (4163 milliárd forint), a behozatalé 11,6 milliárd euró (4359 milliárd forint) volt.

2022. áprilisban az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 13, az importé 22%-kal nőtt.
 • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 1,9, a behozatalé 5,5%-kal bővült. 
 • A termék-külkereskedelmi egyenleg 860 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 48 millió euróval kedvezőtlenebb).
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 19, a behozatalban 25%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,3%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 4,0, a dollárral szemben 15%-kal gyengült.
 • A gépek és szállítóeszközök 2021. áprilisi áron számított kivitele 2,5, behozatala 5,8%-kal kisebb lett. A közúti jármű exportvolumene több mint hetedével, importvolumene több mint tizedével elmaradt az előző év azonos időszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék volumene a kivitelben kismértékben, a behozatalban több mint negyedével csökkent. Az általános rendeltetésű ipari gép forgalma a kivitelben és a behozatalban közel tizedével elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene kismértékben nőtt, importvolumene több mint tizedével visszaesett. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel esetében 1,4 százalékponttal növelte a teljes forgalom exportoldali volumencsökkenését, a behozatalnál 2,9 százalékponttal mérsékelte a teljes forgalom importoldali volumennövekedését.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 0,7, importvolumene 5,6%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumennövekedést döntően a vas és acél, ezenkívül az importban a szakmai tudományos ellenőrző műszer, az exportbana gyógyszer és gyógyszerészeti termék forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,2 százalékponttal mérsékelte a teljes kivitel csökkenését, az importban pedig 2,1 százalékponttal növelte a teljes behozatal volumennövekedését.
 • Az energiahordozók exportvolumene 16%-kal kisebb, importvolumene 10%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a kőolaj és kőolajtermék járult hozzá, ezen túlmenően a változás az exportban a természetes és mesterséges gáz volumenének csökkenésével, az importban a villamos energia volumennövekedésével magyarázható. Az energiahordozók a teljes export csökkenésének mértékét 0,4 százalékponttal növelték, az import növekedését 0,6 százalékponttal támogatták.
 • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,6%-kal kisebb, a behozataláé 15%-kal nagyobb lett. Mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény járult hozzá, ezenkívül az exportoldali forgalomcsökkenést az egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény, az importoldali volumennövekedést a hús és húskészítmény befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export csökkenésére nem volt hatással, az import növekedéséhez viszont 0,7 százalékponttal hozzájárult.
 • Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,6%-kal kisebb, az onnan érkező behozatalé 1,0%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 371 millió euróval romlott, 420 millió eurós többlet keletkezett. Az export 77, az import 70%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 5,1%-kal csökkent, a behozatalé 0,8%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 489 millió euróval romlott, 943 millió eurós passzívumot mutatott.

2022. január–áprilisban:

 • A kivitel értéke 45,1 milliárd euró (16,6 ezer milliárd forint), a behozatalé 46,7 milliárd euró
  (17,2 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–áprilisban az egy évvel korábbihoz képest:

 • A kivitel volumene 0,1%-kal csökkent, a behozatalé 4,8%-kal emelkedett.
 • A termék-külkereskedelmi mérleg 4,5 milliárd euróval romlott, a hiány 1,6 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 16, a behozatalban 24%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,2%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 1,7, a dollárhoz viszonyítva 10%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2022. január–április

MegnevezésExportImportEgyenleg
-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka= 100,0%-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka= 100,0%értéke, folyó áronaz előző év azonos időszakában
Milliárd forint16 597116,017 197129,7–5991 052
Millió euró45 142113,946 734127,3–1 5922 919