A Fővárosi Ítélőtábla, miután elutasította, hogy az Európai Bíróságnál előzetes döntéshozatalt kezdeményezzen, április 10-ra halasztotta a határozat kihirdetését a Merkantil Váltó és Vagyonkezelő Bank Zrt. és a Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. forinthiteles általános szerződési feltételei tisztességességének megállapítására indított perekben.

A bíróság ismertette a februárban született elsőfokú ítéletét, amelyben a törvényszék elutasította a Merkantil Bank keresetét, vele együtt azt is, hogy előzetes döntéshozatalt kérjen az Európai Bíróságtól.

Ez utóbbival kapcsolatban az volt a törvényszék véleménye, hogy a vonatkozó uniós irányelvet átvette a magyar jog, ezért nincs lehetőség előzetes döntéshozatalra.

A banki költségek kerültek a középpontba

A felperes bank képviselője a tárgyaláson is megismételte azt, hogy 2010-től, az akkori hitelintézeti törvény feltételeit vette át a bank a saját szerződési feltételeibe, így azok nem lehettek tisztességtelenek. Az alperes állam jogi képviselője ezt vitatta.

Az egyik visszatérő téma a postai költségek ügye volt. Erről a bank azt állította, hogy az a tőle független postai díjszabással változott, míg az állam képviselője úgy vélte, hogy a bank egyoldalúan választhatott a posta különféle szolgáltatásai közül.

A bank jogi képviselője kifejtette a tárgyaláson, hogy a bank 60 nappal korábban közölte mindig a szerződés módosítását, így a szerződőnek – fogyasztónak – volt ideje reklamálni a banknál, illetve eljárást kezdeményezhetett a pénzügyi békéltető testületnél, sőt végső soron bírósághoz is fordulhatott.

Ugyan ez történt a Merkantil Car esetében is

A bíróság ismertette a februárban született elsőfokú ítéletét, amelyben a törvényszék elutasította a Merkantil Car keresetét, vele együtt azt is, hogy előzetes döntéshozatalt kérjen az Európai Bíróságtól. Ezzel kapcsolatban az volt a törvényszék véleménye, hogy a vonatkozó uniós irányelvet átvette a magyar jog, ezért nincs lehetőség előzetes döntéshozatalra.

A bank jogi képviselője idézte a mostani jogi szabályozást, amely megengedi, hogy a postai költséget a díjszabással együtt emelje a bank, sőt azt is lehetősé teszi, hogy az ügyviteli költségeket pedig az inflációval emelje. Ehhez viszonyítva a bank a múltban tisztességesen járt el – tette hozzá a jogi képviselő.

Április 10-én lesz ítélet

Az alperes állam jogi képviselője fenntartotta véleményét, hogy a szerződési kikötések tisztességtelenek.

Az alperes állam jogi képviselője fenntartotta véleményét, hogy a szerződési kikötések tisztességtelenek. A táblabíróság a határozatának kihirdetését mindkét esetben április 10-re halasztotta.