A termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szeptember 1-jén lép hatályba, a jogszabály kimondja, hogy Magyarországon csak biztonságos termék hozható forgalomba, illetve üzemeltethető, a termék biztonságáról a gyártó köteles gondoskodni.

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szeptember 1-jén lép hatályba, a jogszabály kimondja, hogy Magyarországon csak biztonságos termék hozható forgalomba, illetve üzemeltethető, a termék biztonságáról a gyártó köteles gondoskodni. 

A törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni. A jogszabály tételesen meghatározza a gazdasági szereplők – a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó – kötelezettségeit.

Kimondja a törvény, hogy a súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság jogosult lefoglalni, és a jogsértést elkövető költségére megsemmisíteni. A piacfelügyeleti hatóságnak a bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt is, hogy a gazdasági szereplő három éven belül megsértette-e ezt a törvényt vagy más jogszabályok ugyanezen rendelkezéseit.

A bírság összege alapesetben 15 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet. Ha a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, a bírság 2 milliárd forintig is növekedhet.