A Nabucco gázvezeték magyarországi szakasza, amely 384 km hosszan szeli át Magyarország területét, nemrég megkapta az utolsó szükséges környezetvédelmi engedélyt is. Ezzel Magyarország az első Nabucco-ország, amely sikeresen befejezte az engedélyeztetési eljárást.

A Nabucco gázvezeték magyarországi szakasza, amely 384 km hosszan szeli át Magyarország területét, nemrég megkapta az utolsó szükséges környezetvédelmi engedélyt is. Ezzel Magyarország az első Nabucco-ország, amely sikeresen befejezte az engedélyeztetési eljárást.

Reinhard Mitschek, a Nabucco Gas Pipeline International GmbH ügyvezető igazgatója megjegyezte: „A döntés jelentős előrelépés Magyarországon, és egyben fontos mérföldkövet jelent a Nabucco West projekt életében. A kormányközi megállapodásra alapozott együttműködés a magyar hatóságokkal példaértékű volt. Elkötelezettek vagyunk az adott országban érvényes normáknak, és a nemzetközi szabályozásnak megfelelő legjobb gyakorlat megvalósítása mellett.”

Bercsi Gábor, a Nabucco Gázvezeték Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „A következő lépés Magyarországon a kezdeti mérnöki és tervezési munkák véglegesítése, és a szükséges építési engedélyek beszerzése lesz. Számítunk a magyar hatóságok további együttműködésére a projekt későbbi szakaszaiban is.”

A környezetvédelmi engedély megszerzése Magyarországon két szakaszból álló folyamat, amelyet a Nabucco 2010 első negyedévében kezdett meg azzal, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány (PEIA, Preliminary Environmental Impact Assessment) dokumentációját benyújtotta négy környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság felé. Mind a négy környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség pozitív döntését követően, 2010 szeptemberében megkezdődött a folyamat második szakasza a részletes környezeti hatástanulmányok benyújtásával ugyanezen felügyelőségekhez.

A Nabucco gázvezeték a török-bolgár határ közeléből Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián keresztül szállít majd gázt. A vezeték Baumgartenben, a Közép-európai Gázelosztó Központban ér véget. A gázvezeték magyarországi szakasza 384 km hosszú.