A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2020. július 31-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei*:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok*:

*A Közgyűlés 2020. július 3./6. számú Közgyűlési határozatával döntött arról, hogy a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 777.263 darab, egyenként 1.000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000159389) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlansága mellett 777.263.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvénnyé alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 1000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvény lép; a fentiekkel összefüggő cégeljárás folyamatban van.