300 millió forintos kibocsátási érték elérése esetén minősül sikeresnek a DM-KER idei évre tervezett részvény kibocsátása.

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2020. október 21-én a következő határozatot hozta:
1/2020. (10.21.) számú Igazgatósági határozat.

Az Igazgatóság a 13/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazással biztosított jogkörében, a 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat alapján, a Társaság új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emelése 1/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozattal szabályozott nyilvános ajánlattételéhez kapcsolódóan az alábbiak szerint rendelkezik:

Az Igazgatóság fenntartja, hogy a jegyzési eljárás keretében értékesítésre kerülő Újonnan Kibocsátandó Részvények teljes mennyisége legalább 7.142.858 darab 5 Forint névértékű, darabonként legalább 38 Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény. Ugyanakkor az Igazgatóság úgy határoz, hogy a jegyzés csak akkor minősül sikeresnek, ha 300.000.000 (háromszázmillió) Forint teljes kibocsátási értékben kerül sor az Újonnan Kibocsátandó Részvények jegyzésére. Ha a jegyzés nem éri el a 300.000.000 (háromszázmillió) Forint összeghatárt, akkor a jegyzés sikertelen, aluljegyzést a Társaság mint Kibocsátó – a jegyzés során a Random Capital Broker Zrt. mint Forgalmazó közreműködésével – nem fogad el.