A magyar állam és a Magyar Telekom Nyrt. adásvételi szerződést írt alá az Egységes Digitális Rádiórendszert (EDR) üzemeltető Pro-M Zrt. 100 százalékos részvénycsomagjának eladásáról. A szerződés értelmében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. a kormányzati informatikai és távközlési üzemeltetést és szolgáltatást ellátó állami cég, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) tulajdonába kerül.

A magyar állam és a Magyar Telekom Nyrt. adásvételi szerződést írt alá az Egységes Digitális Rádiórendszert (EDR) üzemeltető Pro-M Zrt. 100 százalékos részvénycsomagjának eladásáról. A szerződés értelmében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. a kormányzati informatikai és távközlési üzemeltetést és szolgáltatást ellátó állami cég, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) tulajdonába kerül.

A Magyar Telekom szerdai közleménye szerint a tranzakciós ár 19,9 milliárd forint, amely magában foglalja a részvényeladást, a Magyar Telekom Pro-M számára nyújtott hiteleit, valamint a Pro-M működőtőke igényét. A tranzakciós ár végső megoszlását a záráskor fogják meghatározni a felek, ennek időpontja várhatóan 2012. augusztus végén lesz.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. közös közleményében úgy fogalmazott, hogy szeptember elsejei hatállyal kerül a cég a NISZ Zrt. tulajdonába. A Pro-M a T-Systems irányítása alatt működött, ez utóbbi cég szintén a Magyar Telekom 100 százalékos tulajdonában van.

A NISZ és a T-Systems emlékeztet arra, hogy a 2005-ben a magyar állam és a Pro-M Zrt. között megkötött szerződés konstrukciója alapján az EDR üzemeltetését 10 évig látta volna el a Pro-M Zrt. az eredeti feltételek mellett. A magyar állam eredeti szándékai szerint is opciós joggal bírt a tulajdonjog átvételére, mivel a rendkívül magas rendelkezésre állást biztosító, zárt rádiótávközlő rendszer a magyarországi kritikus információs infrastruktúra egyik kulcseleme. Hozzáteszik: a tervezettnél korábban megvalósuló adás-vétel elsődleges oka az EDR egységes, állami távközlési szolgáltatói körbe való integrálásának szándéka. A konszolidációs folyamatot elősegítette a szerződő felek által előrehozott tárgyalási folyamat.

A tájékoztatás szerint a távközlési szolgáltató képviseletében tárgyaló T-Systems Magyarország Zrt. és a magyar államot képviselő NISZ Zrt. piaci alapokon nyugvó kölcsönös megállapodásra jutottak a működési feltételek vizsgálatát követően a kiemelt közérdek figyelembe vételével. A Pro-M Zrt. állami tulajdonba kerülése támogatja a kormány hálózatkonszolidációval kapcsolatos célkitűzéseit és lehetővé teszi, hogy a kormányrendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató, a 100 százalékos állami tulajdonú NISZ Zrt. az EDR üzemeltetését és a kapcsolódó szolgáltatásokat a vállalat közvetlen állami tulajdonlással biztosítsa az ellátotti körbe tartozó szervezeteknek.

A Pro-M Zrt. a T-Systems Magyarország Zrt.-hez hasonlóan a Magyar Telekom Csoport tagja, a céget 2005-ben alapították az EDR kiépítése és üzemeltetése érdekében. Az EDR a 380-400 megahertzes frekvenciasávon működő országos mobilrádió-hálózat, amely a sürgősségi szolgálatok (azaz a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem) és más közbiztonsági szervek magas színvonalú, TETRA-szabvány szerinti mobil rádiós kommunikációját teszi lehetővé.

A budapesti hálózat átadása 2006. április 5-én megtörtént, ezután a középső, majd a keleti és végül a nyugati országrészt fedték le a Pro-M szakemberei. A vállalat a hálózat országos kiterjesztését 2006 decemberére, a kitűzött határidő előtt egy hónappal, rekordgyorsasággal teljesítette. Az országos hálózatban 270 bázisállomás működik, amelyek 42 ezer készülék használatának technikai háttérbázisát biztosítják. A teljes kiépítéssel és használatbavétellel Európa egyik legkorszerűbb és létszámarányában legkiterjedtebb TETRA rádiórendszere valósult meg Magyarországon.

A Pro-M Zrt. által megvalósított EDR rádiószolgáltatás jelenlegi felhasználói a többi között az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a tűzoltóság szervezetei, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, az OMSZ Légimentő Kht., a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Magyar Honvédség és a Nemzetbiztonsági Szolgálatok.

A NISZ Zrt. teljes körű infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt államigazgatási szerveknek. A NISZ Zrt. az elektronikus közigazgatási szolgáltatások keretében üzemelteti az ügyfélkaput, kormányzati célú hálózati és speciális, zárt célú szolgáltatásokat nyújt, valamint kormányzati informatikai szolgáltatásokat fejleszt, központi üzemeltetőként pedig informatikai és telekommunikációs ellátást és szolgáltatásokat nyújt közigazgatási szerveknek.

A T-Systems Magyarország Zrt. közép- és nagyvállalati ügyfeleknek, a kormányzati szférának és intézményeknek nyújt teljes körű mobil és vezetékes távközlési, infokommunikációs és rendszerintegrációs szolgáltatásokat.