A Budapesti Corvinus Egyetemen átadták a világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adataihoz hozzáférést biztosító Corvinus Pénzügyi Laboratórium kereskedési termét. Az egyetemi “trading room” létrehozásának fő célkitűzése, hogy támogassa az egyetemen folyó pénzügyi oktatás és kutatás módszertani megújulását és ennek révén tovább növelje az egyetemi programok vonzerejét és a pénzügyi tudományok elismertségét minden területen.

A Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat részeként ünnepélyes megnyitón adták át a Budapesti Corvinus Egyetemen a frissen elkészült Pénzügyi Laboratóriumot, a „Corvinus FinLab”-et.

Befektetés-elemzés és kockázatkezelés

A Labor létrehozásának egyik fontos célkitűzése az, hogy előmozdítsa a magyar közgazdasági-pénzügyi szakemberképzés minőségének hosszú távú fejlesztését és hozzájáruljon a pénzügyi piacok “demisztifikációjához”. Fejlessze a hallgatók pénzügyi kultúráját, ösztönözze a befektetői gondolkodást, a személyes pénzügyi döntések megalapozását és a vállalkozói szemléletet, valamint életközelivé tegye a befektetés-elemzést és a kockázatkezelést.

A hosszú távú tervek között szerepel, szintén amerikai mintára, egy hallgatók által menedzselt befektetési alap létrehozása is, ahol a hallgatók elemzései alapján valódi pénzeket kezelnek és ahol a diákok látják el a kapcsolódó stratégiai, szervezési, humánerőforrás-fejlesztési, számviteli, jogi feladatokat is – a gyakorlatban alkalmazva mindazt, amit az Egyetemen megtanulnak.

Kereskedési terem

A helyiséget a Pesti Campus bocsátotta rendelkezésre. A Gazdálkodástudományi Kar a szakképzési támogatás terhére Bloomberg előfizetést vásárolt két évre, valamint saját forrásból átalakította a terem hűtési rendszerét. Az Informatikai Szolgáltató Központ biztosította a számítógépeket és a műszaki támogatást. A Gazdálkodástudományi Kar HÖK választmánya megszavazott egy 1 millió forintos támogatást, amit a laboratóriumban elhelyezett, az oktatásban használt legújabb angol nyelvű pénzügyi könyvek megvásárlására lehet fordítani. Az általános felsőoktatási forrásszűke és az eszközbeszerzési korlátozások miatt a belsőépítészeti tervezésre, a bútorokra, a kijelzőkre, egyéb informatikai és design eszközökre szponzori támogatást vontak be.

Kölcsönös előnyök

Berlinger Edina a Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványának elnöke és a tanszék vezetője elmondta: a Pénzügyi Laboratórium szponzorai nemcsak azzal segítették a fejlesztést, hogy jelentős pénzbeli támogatást nyújtottak, ami nélkül a laboratórium nem jöhetett volna létre, hanem ezen felül aktívan részt vettek a koncepció kialakításában és a kapcsolódó tananyagfejlesztésben is. A szponzorok nem titkolt célja többek között az volt, hogy biztosítsák folyamatos hozzáférésüket a legképzettebb, legtehetségesebb és legambiciózusabb hallgatói réteghez.

Az exkluzív számítógépes Pénzügyi Laboratóriumot úgy alakították ki az Egyetem Központi Könyvtárának üvegfalú termében, hogy a belépő úgy érezze magát, mintha egy nagy pénzügyi intézmény kereskedési termében lenne. A kétmonitoros munkaállomásokon 15 perces késleltetéssel lehet nyomon követni a világ valamennyi nagy tőzsdéjén zajló kereskedést, a legkülönbözőbb gazdasági híreket és rendelkezésre áll a piacok minden fontos jellemzőit tartalmazó, esetenként több évtizedre visszanyúló historikus Bloomberg adatbázis is. A Közép- és Kelet-Európában egyedülálló létesítmény kialakításához az Egyesült Államok olyan vezető egyetemei szolgáltak példaként, mint a Richmond és a Bentley.

A belső kialakítás támogatja a modern oktatásban kulcsfontosságú dinamikus csoportmunkát, a széleskörű vizualizációs, statisztikai és adatbányászati eszközök alkalmazását és a szimulációs játékokat. Amikor éppen nincs a teremben tanóra, a hallgatók egyéni munkájukhoz, házi feladatok megoldásához, diplomamunkák elkészítéséhez használhatják a terminálokat, amihez folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék oktatói és demonstrátorai.

A Laboratórium szponzorai: Budapesti Értéktőzsde, OTP Bank, Equilor, McKinsey, MSCI, Morgan Stanley.