Rendkívüli Hírek:

2024 február 24

Sajátrészvény-vásárlási felhatalmazás az OPUS GLOBAL-nál

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett tájékoztatás szerint a felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól, a társaság által kibocsátott, legfeljebb a mindenkori alaptőke öt százalékának megfelelő darabszámú, egyenként 25 forint névértékű törzsrészvények megszerzésére.

A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet. Visszterhes megszerzés esetén a legalacsonyabb ellenérték a Budapesti Értéktőzsde által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összeg 30 százalékkal csökkentett összege lehet, míg a legmagasabb a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összeg 30 százalékkal növelt összege lehet.

A rendkívüli közgyűlésen új könyvvizsgálót is választott az OPUS GLOBAL, a társaság könyvvizsgálatát ezentúl a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. látja el. Megbízatása a 2022. évi üzleti évről készített éves jelentés közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31-ig tart.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír 238 forinton zárt csütörtökön, az elmúlt egy évben a legmagasabb értéke 307,5, a legalacsonyabb 196,2 forint volt.